Phim Tin Lành
Welcome
Login

Search Results: "Cơ Đốc Giáo Đang Đắc Thắng"


  • Đại Hội Phục Hưng 2016 - Cơ Đốc Giáo Đang Đắc Thắng

    Đại Hội Phục Hưng 2016 - Cơ Đốc Giáo Đang Đắc Thắng

    by Admin Added 372 Views / 0 Likes

    Đại Hội Phục Hưng 2016 - Cơ Đốc Giáo Đang Đắc ThắngĐại Hội Phục Hưng 2016 - Hội Thánh VBC- Mục sư Huỳnh Quốc KhánhTừ ngày 06 đến ngày 10 - 2016Chủ đề: Gặp Gỡ ChúaChúng ta khá nhận biết Đức Giê-

RSS