Phim Tin Lành
Welcome
Login

Phim Tin Lành


 • Popular 10 Kinh Thánh Lược Truyện - Dũng Khí

  10 Kinh Thánh Lược Truyện - Dũng Khí

  by Admin Added 615 Views / 2 Likes

  10 Kinh Thánh Lược Truyện - Dũng KhíDownload - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc Nội DungÝ muốn của Đức Chúa Trời trên Đức Chúa Giê-xu Christ được nên. Sau sự chết trên thập tự giá, sau những đau đớn, s

 • 09 Kinh Thánh Lược Truyện - Khổ Nạn

  09 Kinh Thánh Lược Truyện - Khổ Nạn

  by Admin Added 508 Views / 3 Likes

  09 Kinh Thánh Lược Truyện - Khổ NạnDownload - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc Nội DungSau sự phản bội của Giu-đa, Chúa Giê-xu đã bị nộp cho Cai-phe.Chúa bị kết tội và bản án tử hình. Chúa Giê-xu biế

 • 08 Kinh Thánh Lược Truyện - Sự Phản Bội

  08 Kinh Thánh Lược Truyện - Sự Phản Bội

  by Admin Added 298 Views / 1 Likes

  08 Kinh Thánh Lược Truyện - Sự Phản BộiDownload - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc Nội DungTrong tập trước của Thánh Kinh Lược Truyện, sau những ngày Chúa Giê-xu rao giảng tin lành khắp miền Ga-li-lê, chữa lành bệ

 • 07 Kinh Thánh Lược Truyện - Sứ Mạng

  07 Kinh Thánh Lược Truyện - Sứ Mạng

  by Admin Added 272 Views / 1 Likes

  07 Kinh Thánh Lược Truyện - Sứ MạngDownload - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc Nội DungKhao khát của dân Y-sơ-ra-ên là muốn có một vị Vua như lời tiên tri đã chép. Người dân Y-sơ-ra-ên tìm

 • 06 Kinh Thánh Lược Truyện - Hy Vọng

  06 Kinh Thánh Lược Truyện - Hy Vọng

  by Admin Added 412 Views / 2 Likes

  06 Kinh Thánh Lược Truyện - Hy VọngDownload - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc Nội DungNgười dân Do Thái đã thiết lập một vương quốc ngay trên miền đất hứa, nhưng sự sinh tồn của họ là cả một cuộc đấu tranh không ngừng ng

 • 05 Kinh Thánh Lược Truyện - Sinh Tồn

  05 Kinh Thánh Lược Truyện - Sinh Tồn

  by Admin Added 495 Views / 2 Likes

  05 Kinh Thánh Lược Truyện - Sinh TồnDownload - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc Nội DungNhững điều lớn, lạ Đức Chúa Trời làm trên Áp-ra-ham, Môi-se, Giô-suê, tiên tri Sa-mu-ên, vua Sau-lơ, vua Đa-v&iacut

 • 04 Kinh Thánh Lược Truyện - Vương Quốc

  04 Kinh Thánh Lược Truyện - Vương Quốc

  by Admin Added 245 Views / 1 Likes

  04 Kinh Thánh Lược Truyện - Vương QuốcDownload - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc Nội DungĐể giúp dân Y-sơ-ra-ên hoàn thành lời hứa, Đức Chúa Trời đã gửi Môi-se đến để giải phóng dân Ngài

 • 03 Kinh Thánh Lược Truyện - Quê Hương

  03 Kinh Thánh Lược Truyện - Quê Hương

  by Admin Added 271 Views / 1 Likes

  03 Kinh Thánh Lược Truyện - Quê HươngDownload - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc Nội DungĐức Chúa Trời vẫn ở cùng dân Y-sơ-ra-ên của Ngài hết đời này qua đời khác, Ngài đã giải cứu dân củ

 • 02 Kinh Thánh Lược Truyện - Xuất Hành

  02 Kinh Thánh Lược Truyện - Xuất Hành

  by Admin Added 380 Views / 2 Likes

  02 Kinh Thánh Lược Truyện - Xuất Hành Download - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc Nội DungSách thứ hai của Môi-se, Xuất Ê-Díp-Tô Ký cho biết dân Y-sơ-ra-ên bị làm tôi mọi tại xứ Ê-d&i

 • Popular 01 Kinh Thánh Lược Truyện - Sự Khởi Nguyên

  01 Kinh Thánh Lược Truyện - Sự Khởi Nguyên

  by Admin Added 2,370 Views / 5 Likes

  01 Kinh Thánh Lược Truyện - Sự Khởi Nguyên Download - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc Nội DungMôi-se, người đã viết nên những trang đầu của quyên sách được gọi là Kinh Thánh, sách đầu tiên cần k

  Featured
 • Tiên Tri Giê-rê-mi 02

  Tiên Tri Giê-rê-mi 02

  by Admin Added 183 Views / 1 Likes

  Tiên Tri Giê-rê-mi 02 Download - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc

 • Tiên Tri Giê-rê-mi 01

  Tiên Tri Giê-rê-mi 01

  by Admin Added 180 Views / 0 Likes

  Tiên Tri Giê-rê-mi 01 Download - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc

 • 10 Điều Răn 03

  10 Điều Răn 03

  by Admin Added 205 Views / 2 Likes

  10 Điều Răn 03 Download - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc

 • 10 Điều Răn 02

  10 Điều Răn 02

  by Admin Added 224 Views / 1 Likes

  10 Điều Răn 02 Download - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc

 • 10 Điều Răn 01

  10 Điều Răn 01

  by Admin Added 219 Views / 1 Likes

  10 Điều Răn 01 Download - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc

 • Nhà Cải Chánh Martin-Luther 2

  Nhà Cải Chánh Martin-Luther 2

  by Admin Added 174 Views / 1 Likes

  Nhà Cải Chánh Martin-Luther 2 Download - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc

 • Nhà Cải Chánh Martin-Luther 01

  Nhà Cải Chánh Martin-Luther 01

  by Admin Added 224 Views / 1 Likes

  Nhà Cải Chánh Martin-Luther 01 Download - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc

 • Tử Tù Ba Na Ba

  Tử Tù Ba Na Ba

  by Admin Added 249 Views / 2 Likes

  Tử Tù Ba Na Ba Download - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc

 • Bị Bỏ Lại 02

  Bị Bỏ Lại 02

  by Admin Added 168 Views / 1 Likes

  Bị Bỏ Lại 02 Download - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc

 • Bị Bỏ Lại 01

  Bị Bỏ Lại 01

  by Admin Added 236 Views / 1 Likes

  Bị Bỏ Lại 01 Download - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc

 • Tấm Áo Choàng Của Chúa 02

  Tấm Áo Choàng Của Chúa 02

  by Admin Added 152 Views / 1 Likes

  Tấm Áo Choàng Của Chúa 02 Download - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc

 • Tấm Áo Choàng Của Chúa 01

  Tấm Áo Choàng Của Chúa 01

  by Admin Added 134 Views / 1 Likes

  Tấm Áo Choàng Của Chúa 01 Download - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc

 • Hội Thánh Thời Vua Ne-ro 05

  Hội Thánh Thời Vua Ne-ro 05

  by Admin Added 185 Views / 0 Likes

  Hội Thánh Thời Vua Ne-ro 05 Download - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc

 • Hội Thánh Thời Vua Ne-ro 04

  Hội Thánh Thời Vua Ne-ro 04

  by Admin Added 175 Views / 0 Likes

  Hội Thánh Thời Vua Ne-ro 04 Download - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc

 • Hội Thánh Thời Vua Ne-ro 03

  Hội Thánh Thời Vua Ne-ro 03

  by Admin Added 219 Views / 0 Likes

  Hội Thánh Thời Vua Ne-ro 03 Download - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc

 • Hội Thánh Thời Vua Ne-ro 02

  Hội Thánh Thời Vua Ne-ro 02

  by Admin Added 212 Views / 0 Likes

  Hội Thánh Thời Vua Ne-ro 02 Download - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc

 • Hội Thánh Thời Vua Ne-ro 01

  Hội Thánh Thời Vua Ne-ro 01

  by Admin Added 194 Views / 1 Likes

  Hội Thánh Thời Vua Ne-ro 01 Download - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc

 • 23 Phút Trong Hỏa Ngục

  23 Phút Trong Hỏa Ngục

  by Admin Added 284 Views / 2 Likes

  23 Phút Trong Hỏa Ngục Download - Tổng Hợp Phim Cơ Đốc

RSS