Phim Tin Lành
Welcome
Login

Phép Lạ


 • Popular Chữa Lành Nhiễm Độc Máu

  Chữa Lành Nhiễm Độc Máu

  by Admin Added 616 Views / 0 Likes

  Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ là

 • Chữa Lành Ung Thư Dương Vật

  Chữa Lành Ung Thư Dương Vật

  by Admin Added 574 Views / 1 Likes

  Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ là

 • Chữa Lành Ung Thư Môi

  Chữa Lành Ung Thư Môi

  by Admin Added 450 Views / 1 Likes

  Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ là

 • Chữa Lành Ung Thư Mông

  Chữa Lành Ung Thư Mông

  by Admin Added 557 Views / 1 Likes

  Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ là

 • Chữa Lành Ung Thư Chân

  Chữa Lành Ung Thư Chân

  by Admin Added 530 Views / 0 Likes

  Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ là

 • Chữa Lành Chân Bị Què Hơn Mười Năm

  Chữa Lành Chân Bị Què Hơn Mười Năm

  by Admin Added 554 Views / 1 Likes

  Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ là

 • Chữa Lành Bệnh Ung Thư Vú

  Chữa Lành Bệnh Ung Thư Vú

  by Admin Added 516 Views / 1 Likes

  Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ là

 • Chữa Lành Hội Chứng Điên

  Chữa Lành Hội Chứng Điên

  by Admin Added 500 Views / 1 Likes

  Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ là

 • Chữa Lành Bệnh Ưng Thư Chân Phải

  Chữa Lành Bệnh Ưng Thư Chân Phải

  by Admin Added 547 Views / 1 Likes

  Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ là

 • Chữa Lành Bệnh Liệt Nữa Cơ Thể

  Chữa Lành Bệnh Liệt Nữa Cơ Thể

  by Admin Added 526 Views / 1 Likes

  Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ là

 • Chúa Chữa Lành Bệnh Câm - Điếc Từ Nhỏ

  Chúa Chữa Lành Bệnh Câm - Điếc Từ Nhỏ

  by Admin Added 491 Views / 1 Likes

  Chúa Chữa Lành Bệnh Câm - Điếc Từ Nhỏ Bé trai bị Câm - Điếc từ khi mới sinh được Chúa chữa lành, nghe được, nói được bình thường. Người cầu nguyện cho bé là Mục sư Huỳnh Quốc Kh&aa

RSS